Moje (Stanisława Malary) prywatne galerie z różnych wycieczek z Klubem Przewodników PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach. (większość tych zdjęć była integralną częścią oficjalnej strony PTTK Dobczyce w latach 2007-2017). Od marca 2018 roku istnieje jedna wspólna/oficjalna strona: http://zamek.dobczyce.pl
ozio_gallery_nano